Welcome to  Freco

97 đường 2/9, F1          TP Vĩnh Long
Ấp Cái Cạn, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
0839940840

[email protected]

Giờ làm việc:

thứ 2 -thứ 6

8:00 – 17:00