Toll Free Numbers

 • United States: +91 1234 567 890
 • China: +91 1234 567 890
 • Germany: +91 1234 567 890
 • United Kingdom: +91 1234 567 890
 • France: +91 1234 567 890
 • India: +91 1234 567 890
 • Brazil: +91 1234 567 890

Enquiry Form

  What Our Client Say About Us

  Our Testimonials

  Hope these will welcome you

  Our Client’s

  Let us make a difference in the environment...

  Let us leave this Earth as a better place than before!

  Cung cấp nguồn thực phẩm tốt nhất cho phương thức ăn uống lành mạnh

  Liên hệ

  Ấp Cái Cạn,xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
  Phone: +8 39 940840
  Fax: +8 39 940840

  Theo dõi chúng tôi

  Subscribe

  Để lại địa chỉ email của bạn để có thể nhận được thông tin mới nhất từ Freco