Sản xuất nông sản khép kín

Nông sản tươi tại Freco được sản xuất theo quy mô lớn, chuẩn về chất lượng và ổn định về số lượng. Hiện nay các mặt hàng nông sản tươi tại Freco hầu hết đạt tiêu chuẩn VietGap và đã có mặt tại một số chuỗi hệ thống siêu thị hiện đại