Number Counter Type 1

7254

Happy Customers

1276

Awards Won

386

Hours Worked

239

Completed Projects

Number Counter Type 2

7254

Happy Customers

1276

Awards Won

386

Hours Worked

239

Completed Projects

Number Counter Type 3

14

Branches

20

Dishes

1500

People Favourites

300

Culinary Awards

Number Counter Type 4

546

Cases Completed

15

Law Services

546

Cases Completed

20

Attorneys

Number Counter Type 5

1950

Happy Customers

1892

Cars Insured

250

In-House Agents

1546

Claims Done

Number Counter Type 6

15

Fixing Services

20

Branches

50

Expert Members

1546

Services Done

Number Counter Type 7

1000

Viewers

500

DJ's

4

Hours

150

Singers

Cung cấp nguồn thực phẩm tốt nhất cho phương thức ăn uống lành mạnh

Liên hệ

Ấp Cái Cạn,xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Phone: +8 39 940840
Fax: +8 39 940840

Theo dõi chúng tôi

Subscribe

Để lại địa chỉ email của bạn để có thể nhận được thông tin mới nhất từ Freco